De huidige coronamaatregelen zorgen voor veel vragen en onzekerheid bij zowel werknemers als werkgevers. Wij begrijpen dat u op dit moment als werkgever graag in een glazen bol wilt kijken om de toekomstige maatregelen te voorspellen. Helaas is dit niet mogelijk. Wel kunt u zich zo goed mogelijk voorbereiden op de komende weken. In dit artikel schetsen wij de opties die u heeft met betrekking tot werkzaamheden en uw loondoorbetalingsverplichtingen tijdens de coronamaatregelen. Wilt u hierover sparren? Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtspecialisten.

Thuiswerken: maak goede afspraken

Het devies is op dit moment om thuis te werken waar dit mogelijk is. Niet voor ieder bedrijf is dit mogelijk, maar nu ook de scholen zijn gesloten, kan het lastig zijn voor werknemers met kinderen om hun werkzaamheden te verrichten.

Wanneer werken niet meer mogelijk is, is het van belang om in overleg te bekijken welke mogelijkheden de werknemer wellicht wel heeft om toch bepaalde werkzaamheden thuis op te pakken en hoe de werkgever dit kan faciliteren. Maak hier samen goede afspraken over.

Geen opvang: calamiteitenverlof

Mocht de werknemer nu geen opvang voor de kinderen kunnen regelen, kan de werknemer recht hebben op calamiteitenverlof. Dit betekent dat de werknemer tijdelijk betaald verlof krijgt om opvang te regelen voor de kinderen. Indien de werknemer vervolgens langer verlof nodig heeft, kan de werknemer in overleg met de werkgever onbetaald verlof of vakantiedagen opnemen. Misschien kan de werknemer wel twee lange dagen werken, en de derde dag betaald verlof krijgen?

Ziekmelding: loon doorbetalen

Op het moment dat een werknemer besmet is met het coronavirus en dus in quarantaine of thuisisolatie moet, zal de werknemer zich ziek melden. Als de werknemer zich ziek meldt, moeten werkgever en werknemer zich houden aan de normale regels omtrent ziekteverzuim. Dit betekent dat de werkgever het loon dient door te betalen.

Advies: vraag werktijdverkorting aan

Als een werkgever door de coronamaatregelen tijdelijk geen werk meer heeft voor haar werknemers, is het goed om te bekijken of werktijdverkorting mogelijk is. Uw bedrijf kan werktijdverkorting aanvragen als uw bedrijf minimaal 2 weken en maximaal 24 weken minstens 20% minder werk heeft voor haar werknemers. Vervolgens ontvangt uw werknemer dan een gedeeltelijke WW-uitkering.

Wilt u meer weten of sparren met onze arbeidsrechtspecialisten?