Vanaf 1 januari 2020 zijn de nieuwe Incoterms in werking getreden. Deze Incoterms 2020 volgen op de Incoterms 2010, maar het aantal wijzigingen valt mee in vergelijking met wat vooraf door enkele experts werd voorspeld. Dit betekent echter niet dat de doorgevoerde veranderingen niet belangrijk zijn. Hieronder zullen wij een korte uitleg geven over wat de Incoterms precies zijn en daarna zullen we de belangrijkste wijzigingen uiteen zetten.

Wat zijn de Incoterms ook alweer?

De International Commercial Terms, oftewel Incoterms, worden opgesteld door de International Chamber of Commerce (ICC). Het zijn verschillende leveringsvoorwaarden die opgenomen kunnen worden door de koper en verkoper in (internationale) koopovereenkomsten. Er zijn elf verschillende Incoterms die proberen om mogelijke interpretatieproblemen tussen koper en verkoper op te lossen door middel van duidelijke afspraken over wie de kosten van het transport draagt, voor wie de risico’s komen bij het verloren gaan van goederen of bij schade en wie er verantwoordelijk is voor regels omtrent douane.

De belangrijkste wijzigingen

Alhoewel er niet heel veel wijzigingen aan de Incoterms zijn aangebracht, is het toch belangrijk om de wijzigingen even kort uiteen te zetten. Allereerst is de naam van de DAT-regel (Delivered at Terminal) gewijzigd in de DPU-regel (Delivery at Place Unloaded). Er was namelijk verwarring ontstaan omdat deze regel deed vermoeden dat de levering in een terminal moest plaatsvinden, terwijl dit niet het geval is. Ook was er soms verwarring tussen de DAT-regel en de DAP-regel, doordat de woorden maar één letter afwijken.

Een andere wijziging heeft te maken met de FCA-regel. Bij deze regel vindt er een levering plaats voordat de goederen aan boord van een vervoersmiddel zijn geladen. In het geval van vervoer over zee ontstond er behoefte aan een zogenaamde ‘Bill of Lading’, ook bekend als een vervoersovereenkomst. Door uitgifte van deze overeenkomst verklaart de kapitein van een schip dat hij de vermelde goederen heeft ontvangen aan boord, verklaart hij zich akkoord tot vervoer van de goederen en de overeenkomst is tot slot een waardepapier dat recht geeft op aflevering van de erin vermelde goederen. De nieuwe Incoterms geven de mogelijkheid tot de Bill of Lading.

Er zijn, buiten deze twee wijzigingen, nog drie wijzigingen die het vermelden waard zijn, namelijk:

  • De nieuwe Incoterms bieden de mogelijkheid tot meerde niveaus van verzekeringsdekking bij de CIF- en de CIP-regel.
  • Bij de FCA-, DAP-, DPU- en DDP-regel is het voortaan voor beide partijen mogelijk om zelfstandig de vervoermiddelen te kiezen voor het vervoer van goederen. Voorheen werd ervan uitgegaan dat het transport zou worden uitgevoerd door een externe vervoerder.
  • De nieuwe Incoterms bevatten nieuwe regels over veiligheid bij de verplichtingen omtrent vervoer en kosten.

Wat kan Marxman voor u doen?

Denkt u er over om een internationale koop of verkoop te doen en heeft u behoefte aan advies omtrent de meest geschikte Incoterm? Neem dan contact met ons op. Marxman heeft vergaande kennis van de verschillen tussen de elf Incoterms en kan u daarom van gedegen advies voorzien over de Incoterm die het beste bij uw situatie past.