Deadline inschrijving UBO-register nadert, 27 maart 2022 is het zover.

Op 27 september 2020 is in Nederland het UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten ingevoerd. Sinds die datum wordt elke nieuw opgerichte privaatrechtelijke rechtspersoon of personenvennootschap pas in het handelsregister geregistreerd, nadat alle UBO’s zijn ingeschreven in het UBO-register. Alle Nederlandse entiteiten die al voor die datum bestonden moeten uiterlijk op 27 maart 2022 hun UBO’s geregistreerd hebben via de Kamer van Koophandel in het UBO-register.

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ en betekent: de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging. Het UBO-register heeft als doel om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Bijna alle juridische entiteiten opgericht naar Nederlands recht moeten hun UBO’s inschrijven in het UBO-register.

Er bestaan enkele groepen die geen UBO-registratieplicht hebben zoals:

  • Beursgenoteerde vennootschappen
  • Eenmanszaken
  • Publiekrechtelijke rechtspersonen

De deadline inschrijving UBO-register nadert, het is belangrijk dat u op tijd de inschrijving in orde maakt. Indien er niet op tijd wordt geregistreerd of de verkeerde informatie wordt doorgegeven, dan kunnen hier bestuurs- of strafrechtelijke sancties op volgen. Dit kan bestaan uit een boete van een maximaal bedrag van € 22.500,-.

Vraagt u zicht af of uw bedrijf UBO’s moet registreren of wie bij uw bedrijf als UBO kwalificeert? Neem dan contact met ons op, de specialisten van Marxman helpen u graag! Ook als u andere vragen heeft met betrekking tot uw onderneming kunt u bij ons terecht.

Artikel geschreven door:

Bas Besseling

Partner, lid dagelijks bestuur