Marxman Advocaten beschikt over een team specialisten op het gebied van M&A. Berthe Schellinger en Pieter Verloop houden zich dagelijks bezig met deze praktijk! Omdat zij graag onze kennis delen, verschijnt er iedere twee weken een blog op onze website over dit onderwerp. Vorige keer hielden bespraken we de koopovereenkomst. Deze week een blog over investeringsovereenkomsten.

Groeiende ondernemingen

Veel start- en scale-ups kennen de fase waarin het product of de dienst van de onderneming aan bekendheid wint en de onderneming groeit. Mooi nieuws! Al snel komt echter de vraag op hoe de nieuwe productielijn, aanname van medewerkers, marketingcampagne of verhuizing gefinancierd moet worden. De bank wil vaak niet omdat er nog te weinig voorgeschiedenis is om een goede business case te presenteren. Het kapitaal in de onderneming is bijna nooit voldoende om de kosten te dekken. De liquiditeit komt dan mogelijk al snel onder druk te staan. Gelukkig kan voor goede ondernemingen vaak een (venture capital of private equity) investeerder worden gevonden die in ruil voor deelname in het kapitaal de nodige investeringen kan doen.

Onderhandelingen

Maar daar begint pas de onderhandeling. Er zijn immers nogal wat keuzes te maken, zowel voor de investeerder als de onderneming. Wordt bijvoorbeeld geheel in kapitaal geïnvesteerd of in eerste instantie door het aangaan van een (converteerbare) lening? Wat is eigenlijk de waarde van de onderneming en welk aandeel verkrijgt een investeerder? Wil de investeerder intensief betrokken worden bij het bestuur en de dagelijkse gang van zaken? En wat spreek je af als een nieuwe investeerder toe wil treden, of als een gedeelte van de aandeelhouders de onderneming wil verkopen? En wie krijgt als eerste zijn geld bij een exit?

Deze en vele andere vragen komen onvermijdelijk af op de oprichters van een target, maar ook fondsen zullen zich moeten verdiepen in deze belangrijke onderwerpen. Veel belangen lopen aanvankelijk parallel in een investeringstraject, maar komen vroeg of laat verder uit elkaar te liggen. De investeringsovereenkomst is het moment om daarop te anticiperen, ook om vervelende verrassingen in de toekomst te voorkomen.

Regelmatig worden zowel targets als investeerders bijgestaan door onze experts. Heeft u vragen over het investeringstraject of de investeringsovereenkomst, of heeft u hulp nodig bij het opstellen of beoordelen van een investeringsovereenkomst? Onze specialisten helpen u graag!

Artikel geschreven door:

Pieter Verloop

Senior advocaat