Vandaag staat het debat over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord op de agenda van de Tweede Kamer. Al lange tijd, maar zeker sinds de corona crisis, wordt er verzocht om een snelle invoering van deze wet zodat faillissementen voorkomen kunnen worden.

Bedoeling van deze wet is om rechtbanken de bevoegdheid te geven crediteurenakkoorden buiten faillissement goed te keuren.

Meer informatie?

Neem dan contact met ons op.