Met de tijdelijke Wet COVID-19 wordt het mogelijk om digitale algemene vergaderingen te houden, ook als de statuten hier niet in voorzien. Belangrijk is, dat de leden en aandeelhouders tijdens die vergadering of  72 uur voorafgaand aan de algemene vergadering in de gelegenheid gesteld worden schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de agenda-onderwerpen.

Deze wetgeving is nog niet van kracht, maar dit zal niet lang duren. Zodra de wetgeving van kracht wordt, dan is dit met terugwerkende kracht vanaf 23 maart 2020.

Meer informatie

Meer weten over wat wel/niet kan en mag?