Eind augustus is de ‘Data Pro Code’ van branchevereniging NLdigital goedgekeurd. Dit is de eerste zelfregulerende gedragscode die in Nederland onder de AVG is goedgekeurd. De Data Pro Code biedt aangesloten ICT-bedrijven handvaten om de algemene regels uit de AVG in de praktijk uit te werken tot sectorspecifieke regels.

Branchevereniging NLdigital draagt ook zorg voor het toezicht op de gedragscode. Een onafhankelijk toezichthoudend orgaan controleert de naleving van de gedragscode en behandelt klachten.

Aangesloten zijn bij goedgekeurde gedragscodes is voor organisaties een efficiënte manier om aan te tonen dat aan alle AVG-verplichtingen wordt voldaan.

Wilt u meer weten over deze gedragscode of heeft u hulp nodig bij de implementatie?

Marxman Advocaten helpt u hier graag bij. Neem voor meer informatie contact met ons op.