Het kabinet heeft ervoor gekozen om de NOW in het eerste kwartaal van 2021 niet af te bouwen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Door het pakket niet af te bouwen, blijft het vergoedingspercentage in het tweede tijdvak van de NOW 3 gelijk aan het vergoedingspercentage uit het eerste tijdvak van NOW 3.

Dat betekent dat het maximale vergoedingspercentage 80% van de loonsom bedraagt in plaats van de eerder aangekondigde 70%. Ook wordt het minimale omzetverlies om voor de NOW 3.2 in aanmerking te komen in het tweede tijdvak niet verhoogd naar 30%, maar blijft dus 20%.

Maar let wel op: de loonsomvrijstelling verandert nu ook niet en blijft dus voorlopig ook 10%.

Meer informatie of eens vrijblijvend sparren?