Met de huidige, zich snel wijzigende, marktomstandigheden is het zaak om zoveel mogelijk op komende ontwikkelingen te anticiperen. Welke impact deze ontwikkelingen gaan hebben op uw organisatie, de markt en liquiditeit en wat de gevolgen van deze crisis zullen zijn op uw organisatie, is nu nog niet te overzien.

Veranderende situatie: kom tot nieuwe inzichten met een Turn Around Consult

Veel organisaties zijn zoekende naar de maatregelen die getroffen moeten worden of weten niet welke overheidsmaatregelen bij hen passen. Een overkoepelend plan om de komende periode door te komen is essentieel. Wij kunnen u inzicht geven in bestaande regelingen, best practices delen, alternatieven bieden, assisteren bij het maken van verschillende scenario’s en het stellen van prioriteiten. Dat doen we met een Turn Around Consult.

Aanpak Turn Around Consult

U kunt vrijblijvend met onze experts (video)bellen voor een Turn Around Consult om uw situatie in kaart te brengen en de specifieke uitdagingen en kansen in kaart te brengen. Daarna kunt u besluiten of u met een Quick Scan uw inzicht wilt vergroten, zodat u een adequaat plan van aanpak kunt maken voor uw organisatie. Wij zorgen er met een multidisciplinair team samen met u voor dat ú de regie houdt. Wij ondersteunen u bij het verkrijgen van (financieel) inzicht, voldoende liquiditeit en het implementeren van noodmaatregelen. Dit doen we via één loket, zodat het voor u overzichtelijk blijft.

Quick Scan

Als u besluit tot het geven van een opdracht voor een Quick Scan, maken wij samen met u een inventarisatie van de huidige stand van zaken en een analyse van de impact van verschillende scenario’s. Aan de hand van deze scenario’s en de waarschijnlijkheid daarvan, doen wij aanbevelingen. Dat kan variëren van bijvoorbeeld meer aandacht voor een gewijzigd aanbod en/of wijziging van de customer journey tot het heronderhandelen van contracten en het uitbreiden van de financiering. Maar denk ook aan het gebruik maken van (nieuwe) regelingen, aangepast debiteurenbeheer, een (collectief) ontslag of zelfs het voorbereiden van een onontkoombaar faillissement. De uitvoering van de aanbevelingen kan uw organisatie helemaal zelf doen of wij kunnen dat samen met u doen. Als u dat wilt, kunnen wij ook de volledige implementatie voor u verzorgen, al naar gelang uw behoefte.

Direct inzicht krijgen en een vrijblijvend Turn Around Consult aanvragen?

Artikel geschreven door:

Bas Besseling

Partner, lid dagelijks bestuur