Met ingang van 5 mei is het loket voor de NOW 5.0 open gesteld. Tot en met woensdag 30 juni kunnen werkgevers een subsidie bij het UWV aanvragen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode april, mei en juni van 2021.Vooralsnog is dit de laatste NOW-periode die wordt open gesteld. Met het zicht op verdere versoepelingen in combinatie met de verhoogde vaccinatiegraad, wordt de maatschappij langzaamaan weer opengesteld. We moeten er op dit moment dan ook vanuit gaan dat dit de laatste NOW-regeling is.

De NOW 5 is langer opengesteld dan normaal. Deze langere openstelling maakt het ondernemers mogelijk een betere inschatting te maken van het omzetverlies en of de subsidie wel daadwerkelijk nodig is. Vooralsnog wordt er van de NOW 5.0 minder gebruik gemaakt dan van vorige NOW regelingen.
De voorwaarden voor de NOW 5.0 zijn gelijk gebleven. Dat wil zeggen dat er ten minste 20% omzetverlies moet zijn over de periode april, mei en juni 2021 om een subsidie te ontvangen van (maximaal) 85% van de loonkosten. Ook nu wordt weer eerst een voorschot van 80% uitgekeerd in drie termijnen. Na de definitieve vaststelling zal een uiteindelijke afrekening plaatsvinden. Let op dat ook de OR moet zijn ingelicht over de aanvraag van de NOW.

Ontslag

In tegenstelling tot de NOW 1.0 & 2.0, is tijdens de NOW (3.0,4.0 & 5.0) een beperkte loonsomdaling mogelijk, zonder dat dit leidt tot extra kortingen op de subsidie. Er mag ten opzichte van de loonsom van juni 2020 (de refertemaand) 10% loonsomdaling plaatsvinden. Let op dat het UWV bij de vaststelling van de NOW-tegemoetkoming controleert of de werkgever bij bedrijfseconomisch ontslag heeft gebeld met UWV. Zo niet, dan krijgt hij een korting van 5% op de subsidie. Uiteraard moet de werkgever zich bij collectief ontslag ook aan de regels uit de Wet melding collectief ontslag (WMCO) houden.
Om een goed inzicht te verkrijgen in de gevolgen van een loonsomdaling en/of een gewijzigde omzetdaling, heeft het UWV een simulatietool opengesteld op hun website. Hierin zijn de gevolgen van gewijzigde omstandigheden voor de subsidie zichtbaar gemaakt.

Verplichtingen

Naast het telefonisch contact met het UWV bij bedrijfseconomisch ontslag, bestaat onder de NOW 5 ook de inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen. Dit geldt vanaf het moment dat het werk dreigt te verdwijnen. De inspanningsverplichting is breed en geldt voor alle werknemers waarvan het contract afloopt en/of die uit dienst gaan. Hoe de werkgever die inspanningsverplichting precies vorm geeft is aan de werkgever, maar zij kunnen hiervoor bijvoorbeeld tijd of middelen, bijvoorbeeld uit O&O-fondsen, beschikbaar stellen. Ter ondersteuning heeft de Rijksoverheid geld beschikbaar gesteld voor een crisispakket ‘ NL leert door’.

Aanvragen

De aanvraag kan worden gedaan bij het loket van het UWV. Voor meer informatie en hulp bij de aanvraag, hebben onze NOW-specialisten een checklist opgesteld.

Bent u het niet eens met de beslissing van het UWV? Dan raden wij u aan om bezwaar te maken tegen het besluit. In de bezwaarprocedure zal het UWV meer ruimte hebben om maatwerk toe te passen. De NOW-specialisten van Marxman Advocaten staan u hierin graag bij.