Maak kennis met Julie, een gedreven arbeidsrechtadvocaat bij Marxman Advocaten. Zij denkt graag mee met ondernemers en is niet bang om op een vriendelijke wijze tegengas te geven. Zeker als dat tot andere inzichten en betere besluiten kan leiden. In haar vrije tijd heeft Julie een druk sociaal leven en is ze te vinden bij diverse, sportieve activiteiten. En naast haar werk als advocaat, organiseert Julie bruiloften en andere feestelijke evenementen.

Julie is als advocaat betrokken bij verschillende bezwaar- en beroepsprocedures over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Vandaag stellen we Julie een aantal vragen over haar uitgebreide ervaring met de NOW en welke tips ze werkgevers kan meegeven die hiermee te maken hebben.

Wat is je ervaring met NOW-procedures?

Julie geeft aan dat de meesten de NOW waarschijnlijk wel kennen, maar het lijkt haar goed om nog een korte toelichting te geven. De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers die door de coronacrisis te maken hadden met een forse omzetdaling. De NOW-subsidie hielp werkgevers het loon van hun werknemers door te betalen. “Vooral aan het begin van de coronacrisis deden werkgevers massaal een beroep op de regeling. Zo hebben in de eerste aanvraagperiode bijna 121 duizend bedrijven subsidie aangevraagd.”

Julie vervolgt door te vertellen dat er in totaal 6 NOW-regelingen zijn geweest, verspreid over 8 aanvraagperioden. Werkgevers konden op een vrij eenvoudige manier een voorschot op de NOW-subsidie aanvragen. De definitieve subsidie werd pas later berekend, op basis van de daadwerkelijke omzetcijfers. “Mijn ervaring is dat uitvoeringsinstantie UWV op dat moment een stuk kritischer bekijkt of een werkgever recht heeft op subsidie.” Een aanzienlijk deel van de subsidieaanvragen worden alsnog afgewezen waardoor in de praktijk discussie ontstaat.

Inmiddels zijn alle aanvraagperioden voorbij en hebben werkgevers hun definitieve subsidieaanvraag moeten indienen. Julie geeft aan dat ze zich daarom kan voorstellen dat sommigen zich afvragen waarom de NOW nog steeds actueel is. “Dat komt simpelweg doordat veel NOW-dossiers nog niet zijn afgewikkeld of doordat werkgevers verwikkeld zijn geraakt in een bezwaarprocedure bij UWV of in een beroepsprocedure bij de bestuursrechter.”

Julie staat werkgevers bij in deze procedures. “Hierdoor houd ik me voortdurend bezig met de ontwikkelingen rondom de NOW-regeling.” Ze vertelt dat het interessant is dat er steeds meer zaken worden voorgelegd aan de bestuursrechter waardoor steeds verder duidelijk wordt hoe de NOW-bepalingen moeten worden uitgelegd.

Wat is typerend voor de manier van werken binnen Marxman?

Julie legt ons verder uit dat een NOW-dossier vaak niet op zichzelf staat. “Veel ondernemingen hebben het in de coronacrisis zwaar te verduren gehad. Naast een grote schuldenlast is er vaak ook sprake van andere uitdagingen. Wij leren bij Marxman om – naast het zijn van expert – ook het bredere perspectief in beeld te brengen. Wij noemen dat binnen ons Marxman Excellence Programma de ‘integrale visie’. Vaak levert dat verrassende, maar doeltreffende perspectieven en oplossingen op. Wij laten onze cliënten profiteren de binnen onze teams aanwezige expertise, praktijkervaring en persoonlijke en commerciële netwerken.”

Een ander voordeel van het werken met verschillende expertiseteams is dat Julie andere teams kan raadplegen om tot het beste advies te komen. Bijvoorbeeld het team Herstructurering & Insolventie. “Immers los van de vraag of een NOW-schuld correct is vastgesteld, kan het noodzakelijk zijn om te komen tot een sanering van schulden. Er wordt dan heel pragmatisch gekeken wat er nodig is om het uiteindelijke doel te bereiken en daarvoor wordt een plan van aanpak gemaakt. Ook wordt vanuit pragmatisch oogpunt vaak proactief het contact gezocht met UWV om te komen tot een oplossing.”

Met welke vragen kunnen werkgevers bij jou terecht?

Werkgevers kloppen bij Julie aan met vragen over de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie. Vaak is dat wanneer de subsidie is afgewezen, maar het kan ook zijn dat het subsidiebedrag is verlaagd. Waarom dit gebeurt, verschilt per situatie. Meestal vindt UWV dat er niet voldoende omzetverlies is geleden. Om aanspraak te maken op NOW-subsidie moet een werkgever (te) kort gezegd te maken hebben gehad met minimaal 20% omzetverlies. Het kan allerlei oorzaken hebben of dit percentage wel of niet wordt gehaald. “In die situaties adviseer ik of het zinvol is om juridische stappen te ondernemen. Zo ja, dan wordt er bezwaar gemaakt.

Ze vertelt verder dat er, nadat de definitieve subsidieaanvraag is ingediend, een onderzoek kan worden ingesteld naar het opgegeven omzetverlies. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door/in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Als er een onderzoek wordt ingesteld, speelt er vaak iets bijzonders en in dat geval is het zeker raadzaam om een advocaat in te schakelen om geen fouten te maken in het proces.

Verder adviseert Julie werkgevers die in de bezwaarprocedure in het ongelijk zijn gesteld. Met hen bespreekt ze of het zinvol is om de stap naar de bestuursrechter te zetten. “Een rechter beoordeelt het hele dossier opnieuw en bekijkt kritisch of UWV wel de juiste stappen heeft gezet, maar bijvoorbeeld ook of de beslissing wel voldoende gemotiveerd is. Daar gaat het in de praktijk nog wel eens mis.”

Wat kan jij doen voor deze werkgevers?

Julie vertelt dat wanneer werkgevers een terugbetalingsverzoek ontvangen, het kan lonen om je hier niet zomaar bij neer te leggen. In haar rol als advocaat helpt ze bij het in kaart brengen van de haalbaarheid van een bezwaar- of beroepsprocedure en bepaalt ze samen met de werkgever de meest effectieve strategie om de kans op succes te vergroten.

De NOW-regeling kwam tijdens de coronacrisis snel tot stand en wordt soms als een standaardoplossing gepresenteerd waarbij geen ruimte zou zijn voor maatwerk.”  Ze geeft aan dat het belangrijk is om te benadrukken dat, hoewel de regeling op grote schaal wordt toegepast, er wel ruimte is voor maatwerk op individueel niveau. En dat is het punt waar een werkgever kan aanschuiven. In gevallen waar toepassing van de algemene regeling tot onredelijke uitkomsten leidt, adviseert ze werkgevers en begeleidt ze hen bij het bereiken van maatwerkoplossingen.

Het gaat vaak om hoge bedragen die terugbetaald moeten worden en dit heeft uiteraard veel impact op de organisatie van werkgevers. Ze geeft aan dat ze vindt dat het belangrijk is om te kunnen zorgen voor meer duidelijkheid in deze (soms) ingewikkelde procedures.

Hoe weet ik of het voor mij zinvol is om in bezwaar of beroep te gaan?

Uit ervaring weet Julie dat werkgevers snel willen weten of actie ondernemen zinvol is. Door het dossier te beoordelen, kan ze in een kort tijdsbestek een inschatting maken over de haalbaarheid van een bezwaar- of beroepsprocedure. Deze inschatting vormt de basis voor het nemen van een weloverwogen beslissing voor het starten van zo’n procedure.

Bij welke omstandigheden is het verstandig om contact op te nemen met een advocaat?

Julie vertelt dat er verschillende situaties zijn waarin het verstandig is om contact op te nemen met een advocaat. “Bijvoorbeeld wanneer je twijfelt of de NOW-terugvordering wel terecht is, omdat er wel sprake is van een omzetverlies van minimaal 20%. Of wanneer het voelt alsof UWV achteraf de spelregels verandert of plotseling nieuwe aspecten betrekt die bij de subsidieaanvraag niet bekend waren.”

Ook is contact opnemen met een advocaat volgens Julie zinvol als er onvoldoende rekening wordt gehouden met jouw belangen als werkgever. Kortom, er zijn genoeg redenen om je niet zomaar bij een beslissing neer te leggen!

Wil je advies over jouw NOW-dossier? Of je nu vragen hebt over een beslissing van UWV, behoefte hebt aan verduidelijking over je kansen in een bezwaar- of beroepsprocedure, Julie helpt je hier graag mee verder. Neem contact op met Julie via vanmeeteeren@marxman.nl of bel 033-450 8000.

Artikel geschreven door:

Julie van Meeteren

Advocaat