De bekende modeketen Shoeby heeft haar faillissement afgewend door succesvol gebruik te maken van de WHOA. Shoeby was als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen geraakt. Een saneringsakkoord met haar schuldeisers zou Shoeby kunnen redden. Omdat niet alle schuldeisers akkoord wilden gaan, was Shoeby genoodzaakt om een WHOA procedure te starten en de rechter in dat kader te verzoeken het akkoord te bekrachtigen. Dat is nu gebeurd, waardoor alle schuldeisers zijn gebonden aan het akkoord.

Tijdens de coronacrisis is aan de faillissementswet met spoed een nieuwe afdeling toegevoegd. Dit was in lijn met de Europese Herstructureringsrichtlijn. Hierdoor is de WHOA met ingang van 1 januari 2021 ingevoerd. De wet beoogt ondernemingen die in de kern levensvatbaar zijn te faciliteren bij het uitvoeren van een turnaroundplan en financiële herstructurering van schulden, waardoor een faillissement mogelijk af te wenden is.

Hoewel het treffen van een informeel akkoord met schuldeisers altijd al tot de mogelijkheden behoorde, kan dankzij de WHOA een dergelijk akkoord ook verbindend worden verklaard. Het feit dat een akkoord verbindend kan worden verklaard, heeft er tevens voor gezorgd dat sinds de invoering hiervan ook informele saneringen met onderhandse akkoorden tóch tot stand komen. In de praktijk is de dreiging van een WHOA-procedure en homologatie verzoek vaak al voldoende om schuldeisers alsnog de redelijkheid van het akkoordvoorstel te laten inzien.

De belangrijkste succesfactor bij geslaagde herstructureringen blijkt de tijdige inschakeling van een goed ingewerkt multidisciplinair team van deskundige en pragmatische professionals. Professionals die begrijpen hoe zij het gezamenlijk belang van de betrokken stakeholders kunnen mobiliseren en in verbinding met alle betrokkenen een gedragen oplossing (akkoord) kunnen realiseren. Tegelijkertijd moeten deze professionals scherp en doortastend kunnen zijn als het individuele belang dreigt te gaan prevaleren boven het gemeenschappelijke belang. Zij spreken de ‘taal’ van o.a. banken, de belastingdienst, het UWV en andere belangrijke crediteuren van de onderneming.

Als de resterende tijd schaars is, blijken kennis, ervaring, multidisciplinair teamwork en goede connecties doorslaggevend te zijn. Het Team Herstructurering & Insolventie van Marxman Advocaten is een goed ingewerkt team dat bovendien multidisciplinair samenwerkt met andere professionals. De afgelopen jaren hebben we een aanzienlijk aantal herstructureringstrajecten begeleid en naar tevredenheid kunnen afronden.

Onze werkwijze, kennis en ervaring delen we graag met collega professionals en alle spelers die bij (WHOA) herstructureringen zijn betrokken. Een bij uitstek geschikte omgeving daarvoor is het mede door Marxman Advocaten opgerichte onafhankelijke Stichting Kennisplatform AllesOverWHOA.

Mocht u interesse hebben om vrijblijvend van gedachten te wisselen over een mogelijke herstructurering, samenwerking in (WHOA) herstructureringstrajecten, of Stichting Kennisplatform AllesOverWHOA, laat ons dat dan weten. Bas Besseling is bereikbaar op 0652573320 (bellen of whatsapp) of mail naar besseling@marxman.nl.

Artikel geschreven door:

Bas Besseling

Partner, lid dagelijks bestuur