Spotify kondigde in december 2023 een wereldwijde reorganisatie aan, waarbij 17% van haar werknemers ontslagen zouden worden. Hierdoor moest ook Spotify NL arbeidsplaatsen laten vervallen. Spotify NL was zelf van mening dat ze voor het reorganisatiebesluit, met een verlies van 19 op 172 werkplekken, geen advies hoefde te vragen aan de ondernemingsraad. Het zou hier niet gaan om een belangrijke inkrimping. Spotify NL onderbouwde dit met het argument dat er geen sprake is van een wettelijk collectief ontslag (waarvan de grens op 20 werknemers ligt). Aangezien hier 19 werknemers werden ontslagen, zou Spotify net niet aan deze definitie voldoen. Met deze standpunten waren zowel de Ondernemingsraad als de Ondernemingskamer het niet eens.

Een inkrimping van 11% is volgens de Ondernemingskamer wel degelijk een belangrijke inkrimping waardoor de ondernemingsraad om advies gevraagd had moeten worden. De Ondernemingskamer heeft duidelijk gemaakt dat dit reorganisatiebesluit naast een belangrijke inkrimping van het personeel, ook een belangrijke wijziging in de organisatie van Spotify NL teweegbrengt. Daarom was het hier duidelijk: het ging hier om een adviesplichtig reorganisatiebesluit.

Het gevolg voor Spotify NL is dat zij het besluit en de gevolgen moeten terugdraaien. Dit betekent dat alle arbeidsplaatsen (vooralsnog) moeten worden behouden.

Om vervolgens alsnog tot een reorganisatie te komen moet Spotify eerst het adviestraject met de ondernemingsraad doorlopen. Pas als dat allemaal achter de rug is kan een nieuwe poging tot reorganisatie worden gedaan.

Deze uitspraak laat het belang zien van het tijdig vragen van advies aan de ondernemingsraad, anders is het liedje snel uitgezongen. 🎵

Marxman Advocaten adviseert en begeleidt zowel werkgevers als ondernemingsraden in advies- en instemmingstrajecten met de ondernemingsraad.

Hierbij de link naar de volledige uitspraak.

Artikel geschreven door:

Eline Beekhuis

Partner