De afgelopen weken heeft de overheid veel maatregelen getroffen tegen de verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-19) binnen Nederland. Het laatste maatregelenpakket is gepresenteerd op 23 maart 2020. Wat zijn de nieuwe maatregelen, hoe zit dit juridisch en wat gebeurt er bij niet-naleving? Nu de eerste noodverordeningen naar aanleiding van de aanvullende maatregelen d.d. 23 maart 2020 worden gepubliceerd, kunnen wij dit toelichten.

Noodverordening

Juridisch gezien hebben de voorzitters van de veiligheidsregio’s nieuwe verboden afgekondigd. Dit hebben zij gedaan door nieuwe noodverordeningen vast te stellen. De minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid hebben de voorzitters een zogenoemde “aanwijzing” gegeven op 24 maart 2020 om de noodverordening vast te stellen. Deze noodverordeningen kunnen onderling per regio op details verschillen. Met andere woorden, per veiligheidsregio kunnen de regels net iets anders in elkaar steken en dit kan verschillende gevolgen hebben voor de praktijk.

Verboden

De verboden die onder de nieuwe noodverordening vallen, hebben wij hieronder grotendeels opgesomd:

  • samenkomsten en evenementen;
  • een groep van drie personen of meer in publieke ruimte die minder dan 1,5 meter afstand houdt tot elkaar;
  • bepaalde markten;
  • openstelling van inrichtingen, zoals eet- en drinkgelegenheden (tenzij afhaal), sport- en fitnessgelegenheden, sauna’s, seksinrichtingen, coffeeshops, casino’s en gelegenheden voor persoonlijk verzorging;
  • het uitoefenen van contactberoepen;
  • openstelling van onderwijsinstellingen;
  • kinderopvang;
  • toegang tot zorginstellingen en woonvormen ouderenzorg en
  • toegang tot aangewezen gebieden of locaties (zoals bijvoorbeeld stranden en parken) en aangewezen voorzieningen voor het openbaar vervoer.

Hierop gelden wel veel uitzonderingen en verschillende einddata (6 april 2020 tot en met 1 juni 2020), dus win altijd advies in over uw concrete situatie.

Gevolgen niet-naleving

Deze verboden zijn niet vrijblijvend. Het uitgangspunt is dat zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk kan worden opgetreden bij overtreding van de noodverordening.

De voorzitters van de veiligheidsregio’s laten toezichthouders, boa’s, politieambtenaren en militairen van de Koninklijke Marechaussee handhaven door middel van het opleggen van bestuursdwang of een dwangsom. Daarnaast vindt strafrechtelijke handhaving van de openbare orde plaats onder aansturing van de voorzitters. Deze sancties kunnen oplopen tot drie maanden hechtenis of een boete van € 4.350.

Contact

Neemt u gerust contact met ons op, indien u advies wilt over het voorkomen van een overtreding van de noodverordening of indien u wordt geconfronteerd met handhaving.