Vorige week heeft het kabinet in de wekelijkse persconferentie bekend gemaakt dat het steunpakket wordt verlengd. Het pakket is alleen iets gewijzigd deze tweede ronde. Zo is er één nieuw steunpakket voor bedrijven en gelden er nieuwe regels voor de NOW-regeling. Lees hier een korte omschrijving van het gewijzigde steunpakket:

De NOW 2.0

De nieuwe NOW-regeling geldt wederom voor bedrijven die minimaal 20% omzetverlies lijden en zal per 1 juni ingaan voor de duur van drie maanden. Let op de aanvraag voor de NOW 2.0 kan pas vanaf 6 juli worden ingediend bij het UWV. Verder zijn de volgende punten gewijzigd:

  • De vaste opslag gaat omhoog van 30% naar 40%;
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Ook in de al lopende NOW-regeling wordt maart als uitgangspunt genomen, als ten minste de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart (deze aanpassing is zeer voordeling voor seizoensgebonden bedrijven);
  • Bedrijven mogen geen bonussen of dividend uitkeren of eigen aandelen inkopen;
  • Bedrijven moeten hun werknemers gaan ondersteunen bij om- of bijscholing;
  • De ontslagboete is geschrapt. Wel moeten bedrijven bij de aanvraag verklaren dat als zij voor meer dan 20 werknemers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen, eerst overleggen met de vakbonden.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Ook voor flexibele arbeidskrachten komt het kabinet met een steunpakket, namelijk de TOFA. Een flexibele arbeidskracht kan op basis van de TOFA-regeling een vaste tegemoetkoming van € 550,- per maand voor de duur van drie maanden ontvangen. De flexibele arbeidskracht komt hiervoor in aanmerking als hij of zij in februari minimaal € 400,- bruto heeft verdiend, maar dat bedrag in april met minimaal de helft zag verminderen. Als de flexibele arbeidskracht in april meer dan € 550,- bruto heeft verdiend, ontvangt hij of zij geen tegemoetkoming. Daarnaast mag de flexibele arbeidskracht geen gebruik maken van een andere inkomensvoorziening. Het UWV streeft ernaar het loket 22 juni open te stellen voor de duur van drie weken.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Zo komt er een nieuwe regeling voor bedrijven tot 250 werknemers met daarin een tegemoetkoming van maximaal € 20.000 om de vaste lasten te betalen, maar alleen als het bedrijf minimaal 30% omzetverlies heeft. Ook moeten zij tot een sector behoren die in het eerste noodpakket in aanmerking kwamen voor een bedrag van € 4.000,-.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over bovenstaande steunpakketten, dan kunt u altijd contact opnemen

Artikel geschreven door:

Eline Beekhuis

Partner