De rechtbank Rotterdam heeft in januari geoordeeld over de koop van een oude Chinese kom. Waarom is deze uitspraak interessant? Dat komt door de koopprijs van de kom. Dit was namelijk één Bitcoin.

Wat speelde er?

Twee partijen zijn met elkaar een koopovereenkomst overeengekomen met betrekking tot een Chinese porseleinen blauw witte kom. In de koopovereenkomst is door verkoper verklaard dat de kom door een expert in Chinees antiek is getaxeerd op € 150.000.

Partijen zijn het eens geworden over de verkoopprijs. De verkoopprijs is vastgesteld op 1 Bitcoin. De Bitcoin vertegenwoordigde op het moment waarop de koop werd gesloten een waarde van € 48.000.

Achteraf bleek dat de authenticiteit van de kom niet is vast komen te staan. Koper beroept zich daarom op dwaling en vernietigt de koopovereenkomst. Hier wordt het interessant. De waarde van de Bitcoin is op moment van vernietiging namelijk nog maar de helft vergeleken met het moment waarop de koop werd gesloten. Koper is van mening dat een bedrag van € 48.000 terugbetaald moet worden, terwijl verkoper van mening is dat hij één Bitcoin moet retourneren vanwege de vernietiging van de koopovereenkomst.

Wat oordeelt de rechtbank?

De rechtbank oordeelt dat koper een geslaagd beroep heeft gedaan op dwaling en vernietiging. Partijen zijn daardoor verplicht tot ongedaanmaking van de prestaties die zij van de andere partij hebben ontvangen. De Chinese kom moet dus terug naar de verkoper en de ontvangen betaling moet terug naar de koper.

De relevante bepaling uit de vernietigde koopovereenkomst luidde:

“De koopprijs voor het roerend goed bedraagt 1 BTC (Bitcoin) crypto (de date 3 mei 2021 is dit ongeveer € 48.000,-) (…)”.

Hieruit leidt de rechtbank af dat een koopprijs van één Bitcoin is overeengekomen. Koper heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit zou blijken dat partijen een verkoopprijs van € 48.000 euro overeengekomen zijn.

Conclusie

Verkoper dient één Bitcoin te retourneren aan koper en koper zal de Chinese kom terug moeten geven. Een bittere pil voor de koper dus. De Bitcoin (met een waarde van € 48.000) die in 2021 is betaald, wordt nu aan koper geretourneerd terwijl het nog maar € 16.000 waard is (prijspeil januari 2023). Laat u voorafgaand aan het sluiten van een koopovereenkomst dus altijd goed adviseren over de inhoud van de koopovereenkomst. Onze specialisten van Team Commercial Contracting helpen u daar uiteraard graag bij.

Bekijk hier de hele uitspraak.

Artikel geschreven door:

Daan Klein Velderman

Advocaat