Marxman Advocaten Speelveld

Privacy

De privacy van personen wordt iedere dag belangrijker en wordt vaak zwaar gewogen. Een groot deel van de regelgeving op het gebied van privacy is tegenwoordig vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast gelden voor specifieke branches, zoals de gezondheidszorg, aanvullende privacywetgeving.

De AVG vereist een combinatie van beleid, ICT en juridische oplossingen. Door samen met u te inventariseren of en zo ja welke persoonsgegevens u verwerkt en waarvoor u deze gebruikt kunnen wij een implementatietraject vaststellen. Gebleken is dat ondernemers veel baat hebben bij een eerste inventarisatie door middel van één van onze Privacyscans via www.avgscan.nl. De inventarisaties leveren vaak verrassende inzichten op.

Gelet op de tijd die het veelal kost om de eisen uit de AVG te implementeren, om complexe vraagstukken te beantwoorden op een praktisch wijze of onderhandelingen te voeren met een contractspartij, zitten onze in privacyvraagstukken gespecialiseerde advocaten ook bij ondernemers op locatie. Samen met u stellen wij een plan van aanpak op en is de advocaat direct ter plaatste om hulp te bieden.

Meer weten?

Mocht u vragen hebben over privacy, dan kunnen wij u bijstaan bij procedures, het opstellen en uitonderhandelen van overeenkomsten. Wij geven graag advies op het gebied van compliance en governance (naar aanleiding van een Privacyscan). Aarzel niet om contact op te nemen met het team privacy:

Nieuwe School Foto

"Als schoolfotografen hebben wij inmiddels bijna één miljoen schoolfoto's gemaakt. Het is niet meer dan logisch dat scholen, ouders en kinderen van ons verwachten dat wij alles op het gebied van privacy goed geregeld hebben. Daarom zijn wij begin 2017 samen met Marxman Advocaten al begonnen met de implementatie van de Europese privacywetgeving (AVG). Wij hebben ons bedrijf hierdoor verder kunnen professionaliseren. Omdat wij de zaken goed op orde hebben, merken wij dat scholen graag met ons in zee gaan en dat fotografen trots zijn om voor ons werken."

Jan Vermeij - Nieuwe schoolfoto