Slide Marxman

Teammember

Marxman Advocaten

Jan de Wrede – Advocaat

Jan de Wrede is sinds 2008 advocaat en werkzaam op het gebied van het evenementenrecht, contractenrecht (waaronder agentuur, distributie, franchise en daaraan gerelateerde mededingingsrechtelijke vraagstukken). en ondernemingsrecht. Zijn klanten bestaan uit evenementenlocaties, organisatoren en toeleveranciers die actief zijn in de eventbranche. Daarnaast bestaan zijn klanten uit MKB en MKB+ bedrijven.

De aanpak van Jan kenmerkt zich als pragmatisch, duidelijk en oplossingsgericht. Bereikbaar zijn voor klanten is belangrijk voor Jan. Snel schakelen en acteren als het moet, maar altijd gericht op het beste resultaat voor de lange termijn. “Klanten willen dat hun probleem wordt opgelost en dat hetzelfde probleem liever niet nog een keer plaatsvindt. Dat vereist oplossingsgerichtheid voor de korte termijn, maar zeker ook voor de lange termijn. Voor het bereiken van het beste resultaat is een goede samenwerking met de klant onontbeerlijk, waarbij je snel tot de kern van de zaak dient te komen. Vooraf een helder plan van aanpak en inzicht in de kosten is wat de klant vraagt en krijgt.

Voor diverse brancheverenigingen – zoals de Dutch Venue Association – is Jan het vaste juridische aanspreekpunt. Daarnaast levert hij regelmatig blogs aan informatieplatforms gericht op de eventbranche, zoals Eventbranche.nl en Event Inspiration. Ook geeft hij regelmatig cursussen op het gebied van het contractenrecht.

In juni 2020 heeft Jan de specialisatieopleiding Grotius Nationaal en Internationaal Contracteren cum laude afgerond.

Hij is lid van de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht.

Jan de Wrede staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd met de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden: Burgerlijk procesrecht, Litigation, Ondernemingsrecht, Distributie, Agentuur en Verbintenissenrecht.

Klanten willen dat hun probleem wordt opgelost en dat hetzelfde probleem liever niet nog een keer plaatsvindt. Dat vereist oplossingsgerichtheid voor de korte termijn, maar zeker ook voor de lange termijn. Voor het bereiken van het beste resultaat is een goede samenwerking met de klant onontbeerlijk, waarbij je snel tot de kern van de zaak dient te komen. Vooraf een helder plan van aanpak en inzicht in de kosten is wat de klant vraagt en krijgt.

Neem contact op met Jan de Wrede

via email:

via telefoon:

via social media: