Vanuit ons partnerschap met SalarisNet/Salaris Magazine schrijven we regelmatig artikelen en whitepapers.

In het kader van de huidige lastige economische situatie, is het thema van dit whitepaper, Collectief Ontslag, (helaas) zeer actueel. Want ook bij teruglopende omzetten en/of minder onderhanden werk blijven uw (loon)kosten wél gewoon doorlopen. Een reorganisatie of herstructurering kan dan een oplossing zijn: dit kan een aan zienlijke kostendaling betekenen. Wanneer deze herstructurering of reorganisatie binnen een tijdvak van drie maanden leidt tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van ten minste twintig medewerkers is er sprake van collectief ontslag. In dit whitepaper vindt u alle ins & outs over collectief ontslag en welke stappen u moet doorlopen voor het in gang zetten en uitvoeren daarvan.

Eline Beekhuis is sectievoorzitter van de sectie Arbeid en Organisatie, advocaat Arbeidsrecht en houdt zich met name bezig met het adviseren van werkgevers bij ontslagkwesties, reorganisaties, outsourcingsprojecten en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.

Wilt u het whitepaper downloaden? Vult u dan hieronder uw gegevens in en u krijgt het document gratis in uw mailbox.

Artikel geschreven door:

Eline Beekhuis

Partner