De overheid wil meer banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Door de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015 en de Wet banenafspraak en quotumheffing arbeidsbeperkten geven organisatie hier invulling aan.

Wat kunnen de gevolgen zijn van deze wetten voor uw organisatie? Bent u er klaar voor als straks de quotumregeling wordt geactiveerd? Er is nog veel onduidelijk over hoe de wet in de praktijk zal uitwerken. Toch kunt u maar beter goed voorbereid zijn en weten welke maatregelen u al kunt nemen.

Wilt u het whitepaper downloaden? Vult u dan hieronder uw gegevens in en u krijgt het document gratis in uw mailbox.

Artikel geschreven door:

Eline Beekhuis

Partner