Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) ingevoerd. Het doel van deze wet is het aan banden leggen van excessieve beloningen in de (semi-) publieke sector. In dit whitepaper ligt de focus op de WNT in de zorgsector.

U leest over de belangrijkste elementen van de WNT voor zorginstellingen, de werkingssfeer van de WNT en de verplichtingen die de WNT met zich brengt. We behandelen in het bijzonder het beloningsmaximum voor topfunctionarissen. Met dit whitepaper kunt u op hoofdlijnen toetsen of uw organisatie voldoet aan de normen van de WNT.

Wilt u het whitepaper downloaden? Vult u dan hieronder uw gegevens in en u krijgt het document gratis in uw mailbox.

Artikel geschreven door:

Eline Beekhuis

Partner