De rechtbank Noord-Holland heeft vorige maand geoordeeld dat een ICT-leverancier niet aansprakelijk is voor data-verlies uit de oude ICT-omgeving van de opdrachtgever. De overeenkomst tussen opdrachtgever en leverancier zag niet op het beheer van de oude ICT-omgeving, enkel op het opzetten en beheren van de nieuwe.

Relevantie

Deze uitspraak benadrukt wederom hoe belangrijk het is om afspraken tussen partijen goed vast te leggen, ook wanneer het gaat om datamigratie. In deze casus hadden partijen niet duidelijk afgesproken wat onder ‘beheer’ verstaan moest worden. De opdrachtgever ging uit van beheer van de nieuwe én de oude ICT-omgeving, inclusief migratie terwijl de nieuwe ICT-leverancier dat niet deed. Mede op basis van de e-mailcorrespondentie over en weer oordeelde de rechtbank dat tussen partijen niet was overeengekomen dat de ICT-leverancier ook verantwoordelijk was voor de oude IT-omgeving.

Bekijk de hele uitspraak hier.

Bent u van plan om uw ICT-omgeving te vervangen, schakel dan op tijd een adviseur in die u daarbij kan helpen of zorg ervoor dat zowel uw nieuwe als oude ICT-leverancier betrokken zijn bij de planning. Goede exit-afspraken zijn in dit soort situaties enorm van belang. Onze advocaten van Team IE/ICT/Privacy helpen u hier uiteraard graag bij.

Artikel geschreven door:

Daan Klein Velderman

Advocaat