Vanaf maandag 1 februari 2021 versterkt Pieter Verloop de sectie Ondernemingsrecht van Marxman.

Pieter Verloop (1986) heeft sinds 2011 als bedrijfsjurist en sinds 2015 als advocaat ervaring opgedaan binnen het ondernemingsrecht. Sinds 2015 voert Pieter een gecombineerde praktijk binnen dit rechtsgebied, waarbij hij zich zowel richt op (corporate) litigation als op fusies en overnames. Pieter heeft ruime ervaring op het gebied van overnames (venture capital / private equity), corporate governance en andere ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Daarnaast begeleidde Pieter diverse geschillen tussen aandeelhouders.

“Om de details van zowel een overname als een geschil te begrijpen is het van belang om te doorgronden wie de partijen zijn en welke drijfveren zij hebben. Pas dan kun je toewerken naar een succesvolle afronding, ongeacht of dat een schikking, succesvolle procedure of een naadloos afgeronde transactie betekent. Ik sta daarom graag als loods naast mijn cliënten, bij voorkeur zo vroeg mogelijk. Met mijn kennis van geschillen weet ik waar het mis kan gaan, terwijl mijn transactiepraktijk mij scherp houdt om te signaleren of een transactie, overeenkomst of (groeps)structuur staat als een huis.”

Pieter is nuchter, analytisch en laat zich niet makkelijk van de wijs brengen. Bij zijn werkzaamheden werkt Pieter graag samen met collega’s en andere adviseurs.
In zijn vrije tijd is hij vaak te vinden in of op het water; zwemmen en zeilen zijn twee van zijn passies.

Pieter Verloop staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd met het hoofdrechtsgebied Ondernemingsrecht.

Artikel geschreven door:

Pieter Verloop

Senior advocaat