Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA biedt ondernemingen in financiële moeilijkheden de kans om schulden te herstructureren zonder dat een doorstart na een faillissement of surseance van betaling daarvoor noodzakelijk is. De WHOA kan ook ingezet worden om tot een gecontroleerde afwikkeling van een (gedeelte) van uw onderneming te komen. De rechtsvorm waarin u uw onderneming voert, is daarbij niet relevant. De WHOA kan toegepast worden op iedere onderneming, ongeacht de rechtsvorm.

Voor de invoering van de WHOA was overeenstemming met alle betrokken partijen noodzakelijk om tot een onderhands akkoord te komen. Een enkele individuele betrokkene kon de totstandkoming blokkeren. Zelfs als het aangeboden akkoord voor alle betrokkenen de beste optie was. In de praktijk werden levensvatbare ondernemingen, die door omstandigheden in de problemen waren gekomen, gedwongen een faillissement aan te vragen. Door de WHOA kan zelfs een akkoord worden opgelegd aan tegenstemmende schuldeisers en aandeelhouders. De WHOA kan derhalve leiden tot ingrijpende maatregelen voor aandeelhouders en alle schuldeisers. De wet voorziet daarom in een zorgvuldige procedure die met veel waarborgen is omkleed, doch ook in een voortvarende aanpak voorziet. De uitkomst moet redelijk en eerlijk zijn om deze aan tegenstemmende schuldeisers en/of aandeelhouders te kunnen opleggen.

Weten of de WHOA ook in uw geval een oplossing kan zijn?

Dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met één van onze WHOA deskundigen

Artikel geschreven door:

Bas Besseling

Partner, lid dagelijks bestuur