We zitten inmiddels  in een intelligence lockdown en dat vraagt om slimme oplossingen. Winkels worden nog niet verplicht om de deuren te sluiten, maar vrijwillig hebben inmiddels 15.000 tot 20.000 winkels dat al wel gedaan. En dat heeft een extreme impact op de omzet van veel ondernemers. De coronacrisis vraagt om creativiteit en ‘omdenken’ van een huidig businessmodel naar (bijvoorbeeld) een e-business. Online verkoop biedt veel kansen in deze ‘afstandelijke’ tijden en wint aan terrein.

Van initiatieven om lokale ondernemers te helpen zoals Support Your Locals of Local Heroes tot aan een digitale personal shopper via Omoda of digitale adviesgesprekken bij Sanitairwinkel. Het ‘omdenken’ naar online initiatieven is in volle gang.

Verkent u ook mogelijkheden voor e-business? Bij het opzetten komen ook in deze tijd veel regels kijken. Zeker als er producten of diensten aangeboden worden aan consumenten. Wij zetten hieronder drie belangrijke onderwerpen op een rij.

De herroepingstermijn (bedenktermijn)

Bij een online verkoop dient een consument een verplichte wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen te krijgen. Deze termijn is opgenomen als bedenktijd zodat consumenten de producten of diensten kunnen uitproberen. Bijvoorbeeld bij het passen van kleding en schoenen. Aangezien de koop ‘op afstand’ heeft plaatsgevonden, kan een consument dit pas doen bij ontvangst van de bestelling.

Consumenten moeten vóór de aankoop online goed worden geïnformeerd over verschillende aspecten van het herroepingsrecht. Informeer uw consumenten onder meer over:

  • dat de herroepingstermijn geldt (of juist niet geldt in specifieke gevallen),
  • dat deze termijn 14 dagen duurt na ontvangst van de bestelling;
  • hoe de koop tijdens de herroepingstermijn ongedaan gemaakt kan worden en hoe producten teruggestuurd kunnen worden;
  • wat er wordt terugbetaald, wanneer en op welke manier en
  • eventuele uitzonderingen voor bijvoorbeeld digitale inhoud en geleverde diensten tijdens de herroepingstermijn.

Krijgt een consument niet of onvoldoende informatie over het herroepingsrecht, dan wordt de bedenktijd met maximaal één jaar verlengd. Let u er dus op dat u voldoende informatie geeft.

Alle kosten die zijn betaald om het product geleverd te krijgen, moet u wettelijk terugbetalen. Daaronder vallen dus ook bezorgkosten en eventuele administratiekosten. De aanvullende kosten van een door de consument gekozen duurdere bezorgmethode (in plaats van de standaardlevering) en kosten voor het terugzenden worden daar niet onder begrepen. Als u de consument hierover goed informeert, komen deze kosten niet voor uw rekening.

Thuiswinkel.org adviseert webwinkels om in tijden van corona het herroepingsrecht (tijdelijk) te verlengen tot minimaal 30 dagen. Het is aan individuele webwinkels om dit advies over te nemen. U bent daar niet toe verplicht.

Levering(stermijn) van bestellingen

Buiten fysieke winkels om, kunt u vaak niet fysiek aan de consument leveren. Er zijn wettelijke regels opgesteld voor levering, levertijd en het risico op verlies en beschadiging tijdens de levering.

Wij adviseren u allereerst na te denken over de plek waar u wilt leveren, welke leveringsmethode(s) u wilt gebruiken en binnen welke termijn u kunt leveren. Geeft u bijvoorbeeld geen informatie over een leveringstermijn, dan geldt de wettelijke leveringstermijn van 30 dagen automatisch voor uw levering. In deze tijden is het bij de leveringstermijn ook van belang mee te nemen dat PostNL kampt met vertragingen door het vele aantal online bestellingen. Ook kan het zijn dat u geconfronteerd wordt met gesloten grenzen en inkoopproblemen door de sluiting van fabrieken. Houd daar rekening mee bij de levertermijn.

Consumenten kunnen tijdens de herroepingstermijn van de koop af zien, óók als het product nog helemaal niet geleverd is. Is het voor u niet langer mogelijk om een product te leveren of het product op tijd te leveren, dan kan de consument de koop ontbinden. U moet de consument dan terugbetalen.

Aan- en terugbetaling

In principe zijn prijzen vrij. Een ondernemer heeft de vrijheid om te bepalen voor welke prijs hij een product aan een consument verkoopt. De ACM waarschuwt ondernemingen geen misbruik te maken van onzekerheden en schaarste. Dominante bedrijven mogen nog steeds geen excessieve prijsverhogingen doorvoeren en er mogen geen onderlinge afspraken over prijsverhoging worden gemaakt. Zo wordt de eerlijke mededinging behouden en blijven consumenten beschermd.

Prijzen zijn dus in principe vrij. Heeft u al een overeenkomst gesloten met een consument, dan zijn de mogelijkheden vanzelfsprekend beperkter. Binnen drie maanden na sluiting van de overeenkomst kunt u een consument geen hogere prijs opleggen zonder dat hij onder de overeenkomst uit kan.

Aanbetaling

Wanneer u producten aanbiedt aan consumenten, kunnen aanbetalingen een uitkomst bieden voor uw liquiditeit. Consumenten kunnen echter niet worden verplicht om meer dan de helft van het aankoopbedrag aan te betalen. Wettelijk gezien is aanbetalen voor een dienst ook niet verplicht. Het is daarom belangrijk consumenten een mogelijkheid te bieden om de bestelling (gedeeltelijk) pas bij ontvangst van de bestelling te betalen. Zeker in deze tijden van onzekerheid zijn consumenten voorzichtiger met het aanbetalen van bedragen in verband met verlies van hun geld in verband met faillissement.

Terugbetaling

Terugbetaling in het geval van het herroepingsrecht gebeurt op dezelfde manier als waarop de consument aan uw onderneming betaald heeft. Is dit voor u niet gewenst, dan zult u de consument daarover vooraf moeten informeren. In principe heeft een consument recht op terugbetaling via hetzelfde betaalmiddel en moet hij ook akkoord gaan met een alternatieve (terug)betaalmethode.

Kunt u een consument niet of niet op tijd leveren en ontbindt hij daarom de (koop)overeenkomst? Ook dan moet u het aankoopbedrag terugbetalen. Dit kan gevolgen hebben voor de continuïteit van uw onderneming. De ACM geeft hierbij aan dat een voucher een redelijke oplossing kan zijn, maar meldt tegelijker tijd dat een consument niet wettelijk verplicht is om een voucher te accepteren.

Conclusie

De hierboven genoemde drie punten van herroeping, levering en betaling zijn erop gericht om uw onderneming op die onderwerpen e-business ready te maken. Ze zijn door ons ook gekozen om te zorgen dat we u zo goed mogelijk kunnen helpen uw liquiditeit te beschermen. Om consumenten te beschermen is (veel) meer consumentenregelgeving opgesteld die wij hier niet hebben besproken. Ook deze regels moeten in acht worden genomen wanneer u zaken doet met consumenten.

Met de Corona Helpdesk geeft Marxman Advocaten ondernemers richting in de huidige onzekere tijden. Wilt u een volledig beeld krijgen van de mogelijke impact van scenario’s op uw organisatie, zicht krijgen op bestaande regelingen, alternatieven onderzoeken en prioriteiten stellen? Onder de naam Turn Around Consult staan wij u graag vrijblijvend te woord. Meer informatie over het Turn Around Consult en contactgegevens vindt u hier.