Eerder plaatsten we al een artikel over de verruiming voor de borgstelling voor MBK-kredieten, maar de overheid biedt ook hulp voor (middel)grote bedrijven die krediet nodig hebben. In verband met de coronamaatregelen wordt ook de GO-regeling verruimd met als doel het (zoveel mogelijk) voorkomen van liquiditeitsproblemen.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling)

De GO-regeling biedt, net als de BMKB-regeling, de mogelijkheid om een substantiële lening af te sluiten waarvoor de overheid voor een deel garant staat. Bij de GO-regeling is dat voor 50% over het nog niet afgeloste deel van de lening.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moet het gaan om een Nederlandse onderneming die in de kern gezond is en substantiële activiteiten in Nederland heeft. Verder mag er geen sprake zijn van bovenmatige kapitaalonttrekking tijdens de laatste 12 maanden en moet er zijn voldaan aan het ‘fresh money’-beginsel. Het ‘fresh money-beginsel’ houdt in dat de financiering niet mag worden aangewend ter vervanging van eerder verstrekte financiering, maar juist een concreet ondernemersplan moet dienen. Ondernemingen in de landbouw, visserij, aquacultuur, vastgoed, de financiële sector en de gezondheidszorg worden – uitzonderingen daargelaten – uitgesloten van de GO-regeling.

Wat houdt de verruiming in?

Voorheen was de GO-regeling alleen van toepassing op leningen tot € 50 miljoen. Dit is verhoogd naar € 150 miljoen. Het garantiebedrag is daarmee verhoogd van € 25 miljoen naar € 75 miljoen. Het vereiste dat de GO-regeling pas van toepassing is vanaf € 1,5 miljoen, is niet gewijzigd.

Turn Around Consult

Ons team specialisten van het Turn Around Consult staat nu klaar voor collega-ondernemers en organisaties die op korte termijn meer inzicht willen krijgen in hun situatie en vanuit een kansrijk scenario de komende periode tegemoet willen treden. Wij werken al decennialang samen met een team specialisten op het gebied van financial control, crisis management, recovery, financiering, interim-management, HRM, marketing en specialisten op het gebied van garantieregelingen van de overheid. U kunt ons via één loket benaderen en krijgt zo toegang tot geïntegreerde dienstverlening. Wij staan voor snelheid, deskundigheid en transparantie. En hebben – gelet op de bijzondere omstandigheden – oog voor uw financiële situatie.

Een concrete vraag? Neem dan contact met ons op.