Marxman Advocaten Speelveld

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is bij uitstek een speelveld waarbij het loont om de zaken vooraf goed te regelen, zodat problemen achteraf zoveel mogelijk worden voorkomen.

Reorganisatie

Om verschillende redenen kunt u besluiten over te gaan tot een wijziging van uw organisatie. Na een overname kunnen er in specifieke omstandigheden redenen zijn voor een reorganisatie. Maar helaas kan het ook voortvloeien uit tegenvallende bedrijfsresultaten of werkvermindering, zoals we nu wel heel extreem zien tijdens de coronacrisis. Voor veel organisaties betekent dit een aanzienlijke daling van de omzet, terwijl de (loon)kosten wel gewoon doorlopen.

Lees op deze pagina een uitgebreide uitleg over de mogelijkheden bij reorganisaties, de combinatie met steunmaatregelen zoals NOW, ontslagvolgorde, ontslag aanvragen bij het UWV, etc.

Specialisten voor al uw arbeidscontracten

Met heldere afspraken kunt u goed personeel beter behouden en eenvoudiger afscheid nemen van slecht functionerende werknemers. De juristen en advocaten arbeidsrecht van Marxman begrijpen dit maar al te goed. Daarom kunt u bij ons terecht voor heldere:

  • Arbeidsovereenkomsten
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Personeelsreglementen

Gegarandeerd dat u daar als ondernemer uw voordeel mee doet.

Juridisch advies bij ontslag van een werknemer

Soms is het niet te voorkomen dat de wegen van de onderneming en een werknemer zich scheiden. Bijvoorbeeld als gevolg van bedrijfseconomische redenen, een arbeidsconflict of disfunctioneren. Ons team van advocaten heeft veel ervaring met het ontslagrecht. Samen met u kijken wij naar de diverse mogelijkheden om afscheid te nemen van een werknemer. Daarbij kijken we ook of mediation mogelijk is. Is er toch een procedure bij de rechter of het UWV nodig? Dan pakken wij dit uiteraard voortvarend voor u op.

Marxman begeleidt ook reorganisaties van A tot Z. Niet alleen als er een bedrijfseconomische noodzaak is, maar ook wanneer de onderneming daar simpelweg beter van wordt, de technologische ontwikkelingen daar aanleiding toe geven of bij een verhuizing van de onderneming.

Ontslag van een statutair bestuurder

Hoe ontslaat u een statutair bestuurder? Zijn jullie een arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst overeengekomen? Wat betekent dit voor het eindigen van het statutair bestuurderschap? En wat zeggen de statuten over een ontslag van een statutair bestuurder?

Op deze vragen geven onze specialisten antwoord. Aan de hand van die antwoorden stippelen we samen met u een strategie uit. Omdat wij zowel statutair bestuurders als ondernemers (aandeelhouders) bijstaan, zijn we bekend met de verschillende argumenten aan beide kanten van de tafel.

Specialisten arbeidsrecht en privacy

Privacy is door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een belangrijk en actueel onderwerp, ook binnen ondernemingen. Voor de privacy van werknemers gelden namelijk strenge eisen en specifieke regels. Bijvoorbeeld bij cameratoezicht op uw personeel. Voor sollicitanten en zieke werknemers heeft de Autoriteit Persoonsgegevens zelfs aparte beleidsregels opgesteld. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u helpen de gegevens die u van uw personeel verwerkt in kaart te brengen, en u vertellen aan welke eisen u moet voldoen.

In sommige gevallen moet u de ondernemingsraad betrekken bij privacyrechtelijke vraagstukken, maar in andere gevallen juist niet. Wij kunnen u precies vertellen wat u in welke situatie moet doen. Zo stippelen wij samen een route uit om tot een zo efficiënt en goed mogelijk resultaat te komen voor uw onderneming.

Overigens is gebleken dat veel ondernemers baat hebben bij een eerste inventarisatie door middel van de een van onze HR privacyscans op www.avgscan.nl. U verwerkt namelijk vaak meer gegevens dan u in eerste instantie wellicht denkt.

Specialisten arbeidsrecht en flexbranche

Marxman staat veel ondernemingen bij die personeelsdiensten verlenen. Voor deze groep ondernemingen gelden specifieke cao’s en regelgeving, waaronder de Waadi. Onze advocaten zijn altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken en regelgeving binnen deze branche. Dit betekent dat we het hele speelveld overzien en snel kunnen schakelen. Daarbij adviseren wij zowel partijen die personeel flexibel inhuren, als ondernemingen die personeel flexibel plaatsen, bijvoorbeeld vanuit een uitzendconstructie of detachering.

Voor veel ondernemers in deze branche zijn de verplicht gestelde pensioenfondsen een heet hangijzer. Over StiPP, het pensioenfonds voor ondernemingen die personeelsdiensten verlenen, hebben wij al vaak geadviseerd, en daarmee succesvol gezorgd dat onze cliënt niet verplicht was om zich aan te sluiten.

Meer weten?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van arbeidsrecht? Neem dan vrijblijvend  contact op met het team arbeidsrecht:

Marxman_TheHumanNetwork

"The Human Network schakelt Marxman Advocaten in voor uiteenlopende zaken: arbeidsrechtelijke vragen of kwesties aan de ene kant, het opstellen van de eigen dienstverleningsovereenkomst voorzien van algemene voorwaarden aan de andere kant. Ook hebben onze businessmanagers korte lijnen met Marxman wanneer het gaat om kwesties rondom concurrentiebedingen. Altijd krijgen we een treffend, praktisch advies, waardoor onze medewerkers zich sneller weer kunnen richten op hun core business."

Ron de Vlaming – The Human Network

Improven

"Als Improven zijn we betrokken bij het oprichten van een nieuwe stichting, waar veel werknemers naartoe overgaan. Marxman Advocaten heeft ons goed ondersteund bij de verschillende facetten van deze overgang, zoals het in kaart brengen van de gevolgen voor medewerkers en hoe hiermee om kan worden gegaan. Het snelle schakelen, de pragmatische kijk op de juridische situatie, de uitgebreide adviezen waar nodig en de nette overeenkomsten hebben ons geholpen om dit project tot een succes te maken."

Jan Bosman - Improven

hobij-logo-met-payoff-rgb-nieuw

"In de wereld van flexibele arbeid laat HOBIJ zich als uitzendbureau o.a. adviseren door Marxman Advocaten. Zij adviseren ons regelmatig over arbeidsrechtelijke kwesties van zowel de uitzendkrachten als ons 'interne' personeel, maar ook bij onze grotere commerciële overeenkomsten. Reden waarom HOBIJ samenwerkt met Marxman is dat zij de branche en de daarmee samenhangende wetgeving goed kennen."

Han van Horen - HOBIJ Pioneers at work

Marxman_Philadelphia

"Wat begon met een aantal arbeidsrechtelijke zaken groeide uit tot een nauwe en succesvolle samenwerking. We doen op praktisch alle gebieden een beroep op hun expertise, zoals Ondernemen in de Gezondheidszorg en Arbeidsrecht. Marxman werkt voor onze organisatie als één juridisch loket. De lijnen zijn kort, de insteek altijd pragmatisch. Uiteindelijk gaat het om oplossingen. Als organisatie wil je de zaak gewoon goed geregeld zien. En daarvan ben je verzekerd bij Marxman."

Siem van den Broek – Stichting Philadelphia Zorg