In juli 2023 startte – zoals aangekondigd – de Belastingdienst met het verzenden van brieven aan ondernemers met het verzoek hun coronaschulden te voldoen. Een deel van de ondernemers heeft naar aanleiding daarvan daadwerkelijk betaald of zocht hulp bij sanering van de schulden.  

In zijn brief d.d. 16 oktober 2023 aan de Tweede Kamer heeft demissionair staatssecretaris van Rij (ministerie van Financiën) een update gegeven aan de Tweede Kamer over de resultaten van de zogenaamde coronabetalingsregeling, die sinds 1 oktober 2022 van kracht is:

Ongeveer 266.000 ondernemers waren op 1 oktober 2022 in deze betalingsregeling opgenomen. Tezamen hadden zij een belastingschuld van zo’n 19,6 miljard euro. Per 25 september jl. was dat nog 13,2 miljard, doordat een deel van de ondernemers haar schulden volledig inloste of de termijnbedragen voldoet. Een deel van de oorspronkelijk coronaschulden is inmiddels ‘overgeheveld’ naar regulier toezicht.

Per peildatum 25 september 2023 is de openstaande schuld van ondernemers die nog gebruik maken van de betalingsregeling verminderd naar 13,2 miljard. Toch blijkt ook dat na het verstrijken van 11 maanden van de betalingsregeling ongeveer 60.000 ondernemers nog (altijd) moeite heeft met het voldoen van achterstanden, goed voor 4,1 miljard achterstand in totaal.

Deze maand wordt van een deel van deze groep ondernemers alsnog de betalingsregeling ingetrokken en bij een beperkte groep daarvan is inmiddels ook beslag gelegd door de Belastingdienst. Ook in november wordt aan ondernemers met zogenaamde structurele achterstanden een waarschuwing gegeven middels een brief en zal invordering volgen. Toch is er ook positief nieuws, want ook na intrekking van de betalingsregeling behoort het indienen van een saneringsverzoek nog tot de mogelijkheden. Wordt dat niet of niet tijdig gedaan, dan volgt de reguliere invordering met mogelijk een beslag of zelfs faillissement.

Heeft uw onderneming te kampen met betalingsachterstanden in het kader van de coronabetalingsregeling, (andere) structurele schulden of is de betalingsregeling ingetrokken en heeft u behoefte aan advies en begeleiding? De advocaten van ons team Insolventie & Herstructurering hebben ruime ervaring op het gebied van (fiscale) saneringstrajecten en WHOA procedures voor ondernemers. Tot 1 april 2024 geldt de tijdelijke versoepeling voor fiscale saneringen nog, welke wellicht mogelijkheden biedt (zie ons bericht: Verlening tijdelijke versoepeling van 13 sept 2023). Kom in contact; we adviseren u graag!

De brief van demissionair staatssecretaris Van Rij leest u hier

Artikel geschreven door:

Charlotte Crombag

Senior advocaat