Eerder deze maand riep het kabinet ondernemers op om in actie te komen bij achterstand van coronabelastingschuld. Dat leest u hier.

In onze blog Tijdelijke versoepeling (fiscale) saneringsmogelijkheden voor ondernemers bespraken we de wijziging van de Leidraad Invordering 2008. Dankzij deze wijziging is het voor de Belastingdienst mogelijk om in het kader van deze kwijtschelding in te stemmen met een gelijk percentage (deelbetaling) als aan de reguliere handelscrediteuren wordt aangeboden door de ondernemer. Voorwaarden zijn wel dat het moet gaan om een levensvatbare onderneming en de lopende verplichtingen moeten (kunnen) worden voldaan.

Het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis is vervallen. Voor ondernemers geldt dat zij met ingang van 1 april 2022 weer moeten voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen. Dat betreft alle belastingverplichtingen waarvoor op of na 1 april 2022 aangifte is gedaan en welke tijd betaald moeten worden.

Bovendien zijn de ondernemers gehouden om met ingang van 1 oktober 2022 de achterstanden die zij hebben opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel terug betalen conform de betalingsregeling. De ondernemer krijgt hiervoor 5 jaar de tijd, dus tot 1 oktober 2027.

Zo’n 266.000 ondernemingen maakten gebruik van het bijzonder uitstel van betaling gedurende de corona pandemie. Hoewel het bijzonder uitstel is vervallen en er een terugbetaalverplichting op deze ondernemers rust, hebben circa 70.000 ondernemingen nog niets terugbetaald aan de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft aangekondigd nog deze maand een herinnering (met schuldenoverzicht) te gaan sturen aan de betreffende ondernemers, welke zal worden opgevolgd door een beschikking in mei om de betalingsregeling in te trekken. Dat brengt met zich mee dat de volledige achterstand zal moeten worden voldaan en de Belastingdienst hiervoor invorderingsmaatregelen zal gaan treffen.

Hoewel de redenen waarom (nog) niet voldaan wordt aan de aflossingsverplichting uiteenlopend kunnen zijn en per onderneming kunnen verschillen, de ondernemer dient in actie te komen om erger te voorkomen. Er zijn immers mogelijkheden om in overleg met de Belastingdienst te komen tot (fiscale) sanering. De versoepeling op grond van de gewijzigde Leidraad Invordering 2008 geldt nog tot 1 oktober 2023.

Heeft u als ondernemer een fiscale schuld die u wenst te saneren, dan is het raadzaam om daarover tijdig in overleg te treden met de Belastingdienst. Vanwege de versoepeling zou een sanering op korte termijn aantrekkelijk en mogelijk kunnen zijn. Onze advocaten van Team Insolventie en Herstructurering beschikken over de vereiste kennis en ervaring en adviseren u graag.

 

 

Artikel geschreven door:

Charlotte Crombag

Senior advocaat